ارزیابی ماشینی!


🔸اغلب در مدارس ما، بچه ها در سازوکار ارزیابی قابل تعمیم و روشمندی سنجیده می شوند.

⚫️ این سازوکار، یک جور ارزیابی ماشینی است، که فقط بر اساس یک سنجش نظری و یک بعدی انجام می شود.

⚫️ طوری که حتی در مراحلی، سنجش آن را می توان توسط ماشین انجام داد!

🔸در این نظام، بچه ها را در یک رتبه بندی یک بعدی، بر حسب ارزیابی ماشینی مذکور ردیف می کنند،

🔸و یک نفر به عنوان شاگرد اول تحسین شده، و الباقی به صورت غیر مستقیم تحقیر می شوند.

#نظام_شاگرد_اولی #ارزیابی_ماشینی، #ارزیابی_قابل_تعمیم_و_روشمند


⚫️ یادداشتها و گزیده هائی از نوشته های اردوان مجیدی

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  درس تاریخ، و پیگیری اتفاقات آن طبق فرموده قرآن

یادداشتها و گزیده ها

ارزیابی قابل تعمیم و روشمندارزیابی ماشینینظام شاگرد اولی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *