بهمن ۷, ۱۳۹۹

کلاس چند سطحی - انجام تکالیف - یادگیری باز

میدانی برای یادگیری باز

بخش بیست و دوم از یادداشت‌های #ریشه‌یابی_مشکلات #تحول_تعلیم_و_تربیت، خبرگزاری فارس، 1399/6/11 شاگردی ممکن است با مطالب یک بسته، یک مجموعه ... ادامه مطلب
شخصیت

سازندگان شخصیت

بخش هجدهم از یادداشت‌های ریشه‌یابی مشکلات #تحول_تعلیم_و_تربیت، خبرگزاری فارس، 1399/4/3 شکل گیری مؤلفه‌های شخصیت، نیازمند درگیر شدن شاگرد در محیط ... ادامه مطلب