مطالعه، معماری و تلفیق برنامه توسعه پنجم نظام سلامت

معماری و تلفیق برنامه

طی فرآیند برنامه ریزی توسعه در حوزه سلامت با مسئوليت وزارت بهداشت و درمان، پس از مطالعات اولیه و فعالیت کمیته های پنجگانه، فعالیت تلفیق توسط کمیته تلفیق آغاز شد. به موازات فعالیت کمیته تلفیق، برای اینکه نتایج مطالعات انجام شده و کار کمیته ها در قالب یک مدل منسجم سازمان پیدا کند، کار تهیه یک چارچوب مفهومی و یک متدولوژی توسط موسسه آغاز شد (به عنوان مشاور مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری و نیز کمیته تلفیق).

بر این اساس، محتوای خروجی کمیته ها در قالب این چارچوب و مبتنی بر متدولوژی ارائه شده مدل سازی، و بسته های راهبردی استخراج شد و در نهایت  این بسته های راهبردی برای استفاده در فرآِيند تلفیق، به این کمیته ارئه گردید.

هدف از ارائه اين چارچوب:

  • تعيين حوزه‌ها و ابعاد كلان نظام سلامت،
  • مدل كردن يك بسته راهبردي كلان نظام از برنامه توسعه،
  • و مشاهده زواياي عملي تحقق درازمدت آن،
  • براي يكپارچگي برنامه و كاهش خلاء هاي آن است.

اين يك چارچوب چابك است كه براي اقدام يك برنامه‌ريزي توسعه نسبتا تعجيلي (با توجه به مقتضيات كنوني) تنظيم شده است. اين چارچوب می تواند به عنوان ابزاري براي تلفيق در كميته تلفيق و يكپارچه سازي برنامه بخش سلامت مورد استفاده قرار گيرد. ابعاد برنامه مورد نظر اين چارچوب شامل كل دامنه نظام سلامت مي‌شود (فراتر از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و شامل مسائل و نقشهاي ساير حوزه هاي درگير در مسئله سلامت، نظير رفاه، آموزش و پرورش و محيط زيست).

بر اساس چارچوب مفهومی، با همکاری کارشناسان وزارت بهداشت درگیر در پروژه، فعالیت ها تا انتهای مرحله سوم طی شده است، و نتایج مرحله سوم، برای طی مرحله چهارم و انجام شدن مجدد بخش هايي از مراحل اول تا سوم در صورت نیاز، به کمیته تلفیق ارائه شد.

چارچوب مفهومی و روش‌شناسی تحليل و تلفيقی

چارچوب مفهومی و روش‌شناسی تحليل و تلفيقی

دورنمای معماری نظام سلامت

تجزیه و تحلیل احكام برنامه پنجم توسعه

ابعاد برنامه سال 1387

ابعاد برنامه سال 1387

تحليل و استخراج بسته های راهبردی و احكام

تحليل و استخراج بسته های راهبردی و احكام

چارچوب مفهومي و تحليل و استخراج بسته‌های راهبردی و احكام

چکیده چارچوب مفهومی و روش‌شناسی تحليل و تلفيق

چکیده چارچوب مفهومی و روش‌شناسی تحليل و تلفيق

احكام پيشنهادی بخش سلامت

احكام پيشنهادی از طريق تحليل پرسش‌نامه‌ها

برخی مطالب زمينه

برخی مطالب زمينه

پرسشنامه اولويت گذاری عبارت احكام برنامه پنجم توسعه

نتايج پرسشنامه اولويت گذاری عبارت احكام برنامه پنجم توسعه

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  معماری يك نظام در پارادايم نظام اجرائی مبتنی بر فاوا

پروژه‌های معماری نظام‌های کلان و برنامه ریزی راهبردیفعالیت‌ها و پروژه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *