معماری خبرگزاری سازمان بسيج دانشجوئی


در ميدان پر تلاطم و چالش خبررساني جامعه،‌ كه گاه عناصر ناسالم آن را به جولانگاه اشاعه اخبار كذب و افتراء‌ تبديل مي‌كنند،‌ زماني يك خبرگزاري مي تواند به شكلي موفق و كارآمد عمل كند،‌ كه حركت خود را از ابتدا به شكلي سنجيده،‌ سازمان يافته و طبق اصول علمي آغاز كند. و اين امكان پذير نيست، مگر آنكه محيط و حركت آن مورد تحليل قرار گرفته،‌ دورنما و مسير حركت و اهداف آن تبيين شود، چگونگي و راهبردهاي حركت مشخص شده، و ساختار معماري آن به نحو مناسبي تبيين شود. و اين مهم ميسر نيست مگر از طريق انجام يك فعاليت برنامه ريزي راهبردي و طراحي معماري! امري كه در پروژه‌اي كه در سال 1382،‌ توسط پژوهشكده فن‌آوري اطلاعات سازمان صورت گرفته، در حد توان و بضاعت انجام دهندگان آن، به آن پرداخته شده است.

آنچه كه در انجام اين پروژه، به عنوان يكي از محورهاي اصلي كار قابل توجه است، پرداخته شدن به طراحي معماري خبرگزاري است. زماني به يك طراحي معماري گفته مي‌شود كه هر يك از عناصر، اجزاء،‌ مكانيزمها،‌ سازوكار و روشهاي انجام فعاليتها، بر طبق فلسفه كاملا مشخص، به صورتي يكپارچه و همگون شكل گرفته باشد. يك معماري خوب، بر اساس يك نگرش بسيط و يكپارچه به سيستم قوام مي يابد، و سازمان و سيستم را به صورت يك موجود زنده و فعال تبيين مي‌كند. خصوصيتي كه هدف انجام دهندگان اين پروژه، دستيابي به آن بوده است.

شكل گيري و آغاز اين پروژه،‌ از درون پروژه طراحي و پياده سازي سيستم نرم افزاري خبرگزاري انجام شده است. در ابتداي انجام پروژه سيستم نرم افزاري، طراحان ضرورت انجام يك مطالعه راهبردي را احساس كرده و پروژه مطالعه و تدوين سند راهبردي و طراحي معماري خبرگزاري، به عنوان يك پروژه پيش نياز، تبيين و انجام گرديد.

خلاصه مديريتی

سند راهبردی

گزارش تحلیل راهبردی

سند راهبردی و معماری كلان خبرگزاری سازمان بسيج دانشجوئی

سند راهبردی و معماری كلان خبرگزاری سازمان بسيج دانشجوئی

معماري كلان سيستم رايانه ای خبرگزاری سازمان بسيج دانشجوئی

معماري كلان سيستم رايانه ای خبرگزاری سازمان بسيج دانشجوئی

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  معماری يك نظام در پارادايم نظام اجرائی مبتنی بر فاوا

پروژه‌های نرم افزار، سیستم و معماری سازمانیفعالیت‌ها و پروژه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *